Dansk i grundskolen

 

'Godt begyndt er halvt fuldendt'

 


Valhúsaskóli

 

 


Dansk grammatik

 

Grammatiske betegnelser
En oversigt over grammatiske betegnesler

Ordklasser
Kender du ordklasserne? (notebook)
Sortér ordene (notebook)1. Verber - udsagnsord
2. Substantiver - navneord

Navneord - definition (Vores fælles sprog)
Navneordets artikel
Navneord i ental
Navneord i flertal
Navneordets endelser i flertal
Undtagelser
Navneord i genitiv

 

 


3. Pronominer - stedord
Stedord - definition (Vores fælles sprog)
Personlige stedord
Ejestedord stedord
Tilbagevisende stedord
Stedord som led i en sætning
Spørgeord
    
En kort oversigt over nogle danske spørgeord (doc)
Relative pronominer

4. Adjektiver - tillægsord
Tillægsord - definition (Vores fælles sprog)
Tillægsordets bøjning
Gradbøjning af tillægsord
Uregelmæssig gradbøjning af tillægsord
    Tillægsord i ental, flertal og bestemt form
5. Adverbier - biord
Biord - definition (Vores fælles sprog)
Ægte biord
Uægte biord
Biordets to former
Gradbøjning af biord
6. Præpositioner - forholdsord
Forholdsord - definition (Vores fælles sprog)
Forholdsord - steder
Forholdsord - tidspunkter
Forholdsord - faste udtryk
Forholdsord - ejeforhold
7. Konjunktioner - bindeord
Bindeord - definition (Vores fælles sprog)
Underordningsbindeord - definition
Sideordningsbindeord - definition
Om brugen af når og da
8. Ordstilling
Ordstilling - definition (Vores fælles sprog) 

 

Custom osCommerce templates

Kirsten Lybæk Vangsgaard, 2008.