Gagnlegir vefir

Gagnlegir vefir

Gagnlegir vefir

  

Námstækni

Námstækni á vef Námsgagnastofnunar  http://vefir.nams.is/namstaekni/index.htm

Námsgagnastofnun, hér er hægt að hlaða niður námsefni  http://nams.is/

Dyslexía – námsaðstoð á vef FÁ  http://www2.fa.is/~sveinbjorg/setur1/index.html

Framhaldsskólar

Menntagátt, nám að loknum grunnskóla  http://www.menntagatt.is/

Próf

Námsmatsstofnun  http://www.namsmat.is/vefur/

Nám og störf

Áhugakönnunin Bendill  http://bendill.is/

Iðan, fræðslusetur  http://www.idan.is/nam-og-storf

Um náms- og starfsval  http://www1.nams.is/stefnan_sett/

Menntamálaráðuneytið  http://www.menntamalaraduneyti.is/

Hugur og heilsa

Salstofan.is  sálfræðiþjónusta

Lýðheilsustöð  http://www2.lydheilsustod.is/

Sjónarhóll, fyrir sérstök börn til betra lífs  http://www.sjonarholl.net/

Umhuga, upplýsingavefur um geðheilsu barna og ungmenna  http://www.umhuga.is/

Samfélag, fjölskylda og tækni, um örugga netnotkun  http://www.saft.is/

Um einelti, - frá Heimili og skóla  http://www.heimiliogskoli.is/einelti/

Jafnrétti og fjölmenning

Jafnrétti í skólum  http://jafnretti.felagsmalaraduneyti.is/

Alþjóðasetur – Intercultural Center  http://ahus.is/

Fjölmenningarsetur  http://www.mcc.is/islenska/laera-islensku/namsefni/stig/nr/693

Uppeldi til ábyrgðar

Grein í vefritinu Netlu  http://netla.khi.is/greinar/2007/003/index.htm

Sunnuhvoll  http://sunnuhvoll.com/

 


Stoðþjónusta